• Permalinks éénmaal per uur flushen

Een raar problem dat af en toe optreedt bij WordPress site’s is dat de permalinks niet goed bijgewerkt worden na bijvoorbeeld een update. Hierdoor raakt het menu ook gedeeltelijk onbruikbaar. Dit script lost het voor je op door het in de functions.php van je thema toe te voegen (gebruik uiteraard voor eigen risico):

// Flush permalinks every hour
add_action(‘my_hourly_event’, ‘do_this_hourly’);

function my_activation() {
if ( !wp_next_scheduled( ‘my_hourly_event’ ) ) {
wp_schedule_event(time(), ‘hourly’, ‘my_hourly_event’);
}
}

add_action(‘wp’, ‘my_activation’);

function do_this_hourly() {
global $wp_rewrite;
$wp_rewrite->flush_rules();
}

  • Astra theme laat geen submenu items zien Bug of geen bug ?
    In ieder geval op te lossen door een custom css-code toe te tevoegen: .main-header-menu .sub-menu {width: 240px; background: #1569ae; }
  • XAMMP Handig om je website een keer lokaal te testen. Maar wat doe je als je een SQL-dump hebt van 64 Mb en je maximaal maak 2 Mb kunt uploaden ?
    Zoek het php.ini bestand op en verander de volgende regels: upload_max_filesize=64M post_max_size=64M Ook kun je de max_execution_time in php.ini verhogen.
    Als laatste ga je naar \phpmyadmin\libraries open de config.default.php en verander de waarde voor $cfg[‘ExecTimeLimit’] naar 0: $cfg[‘ExecTimeLimit’] = 0;

En nog meer tips:

Duplicator Je wilt je website migreren ? Duplicator is een perfecte (misschien wel de) plugin !

SiteOrigin CSS Een must-have als je je site live wilt bewerken met een CSS-editor, aanrader

Aanrader om je website te beveiligen: Ithemes Security De gratis versie heeft al heel veel mogelijkheden. Wil je meer, dan kun je ook voor de Pro-versie gaan: https://ithemes.com/security/

Help, ik kan niet meer inloggen ! Wat is er dan meestal aan de hand. De website stond even op een subdirectory om opgebouwd te worden, bijvoorbeeld in de map WordPress en je kon bij de website via www.domeinnaam.nl/wordpress. Als de website klaar is, vindt de verhuizing naar de root plaats door de index.php aan te passen en in de root te zetten. Bij de instellingen moet je dan nog even de home-url wijzigen naar www.domeinnaam.nl. En dan kan er wat fout gaan. Gevolg… je kunt niet meer bij de website. Gelukkig is er een oplossing. Ga naar de database van je WordPress website (via het control panel van je hostingpakket of via de url naar phpMyAdmin), zoek daar de options-tabel op, standaard wp_options (tenzij je voor een andere prefix hebt gekozen) en klik op de tab Verkennen. Zoek in de tabel naar site-url en kijk of de url goed is, zoniet, wijzig deze dan. Hetzelfde geldt voor home-url, Controleer of deze goed is en wijzig hem eventueel. Vaak is één van deze twee niet goed en als je deze url weer aanpast kun je zo weer bij je WordPress website.

WordPress laten verwijzen naar je hoofdsite
(ff wat Engels ……. ) Using a pre-existing subdirectory install If you already have WordPress installed in its own folder (e.g., http://example.com/wordpress), then the steps are as follows: Go to the General panel. In the box for Site address (URL): change the address to the root directory’s URL. Example: http://example.com Click Save Changes. (Do not worry about the error message and do not try to see your blog at this point! You will probably get a message about file not found.) Copy (NOT MOVE!) the index.php and .htaccess files from the WordPress (wordpress in our example) directory into the root directory of your site—the latter is probably named something like www or public_html. The .htaccess file is invisible, so you may have to set your FTP client to show hidden files. If you are not using pretty permalinks, then you may not have a .htaccess file. If you are running WordPress on a Windows (IIS) server and are using pretty permalinks, you’ll have a web.config rather than a .htaccess file in your WordPress directory. Edit your root directory’s index.php. Open your root directory’s index.php file in a text editor Change the line that says: require( dirname( __FILE__ ) . ‘/wp-blog-header.php’ ); to the following, using your directory name for the WordPress core files: require( dirname( __FILE__ ) . ‘/wordpress/wp-blog-header.php’ ); Save the file. Login to your site (if you aren’t still already). The URL should still be http://example.com/wordpress/wp-admin/ If you have set up Permalinks, go to the Permalinks panel and update your Permalink structure. WordPress will automatically update your .htaccess file if it has the appropriate file permissions. If WordPress can’t write to your .htaccess file, it will display the new rewrite rules to you, which you should manually copy into your .htaccess file (in the same directory as the main index.php file.) Since the site is not working for some of these steps, it is best to make this change at a time of low activity, e.g., the middle of the night. If you already have content in your site, see when your domain name or URLs change for how to deal with references to the old URL that will remain in the database

BackWPup – WordPress Backup Plugin
Er zijn vele manieren om je WordPress site te backuppen, maar deze is denk ik wel de beste: De gratis versie zit al volgepakt met vele mogelijkheden, en er zijn goede instrictievodeo’s.

Een eigen cloud met Owncloud
Een eigen cloud maken met Owncloud lijkt vrij simpel, maar kan toch voor problemen zorgen als je SQL kiest i.p.v. SQL Lite. Vreemde foutmeldingen vliegen je dan om de oren, kan niet connecten met de database etc De oplossing is vrij simpel: het bestand config.php in de config-directory. Hieronder een voorbeeld dat je moet vervangen door je eigen waardes: ‘datadirectory’ => ‘/xxx/data’, ‘overwrite.cli.url’ => ‘http://xxx/owncloud_directory’, ‘dbtype’ => ‘mysql’, ‘version’ => ‘9.1.0.15’, ‘dbname’ => ‘naam_van_database’, ‘dbuser’ => ‘naam_van_de_databasegebruiker’, ‘dbpassword’ => ‘database_wachtwoord’, ‘dbhost’ => ‘localhost’, ‘dbtableprefix’ => ‘oc_’, ‘logtimezone’ => ‘UTC’, ‘installed’ => false,

Lockhunter
Lockhunter is een prima programma ombestanden en/of mappen te verwijderen die bijvoorbeeld door System in gebruik zijn.

JSN Uniform in het Nederlands
Het is een mooie module: JSN Uniform. Jammer dat je alleen standaard de Engelse vertaling in je formulieren krijgt. Gelukkig is dit eenvoudig aan te passen in het bestand root_van_de_joomla_map/language/nl-NL/nl-NL.com_uniform.ini Hieronder een voorbeeld: ;placeholder controls STREET_ADDRESS=”Straat” ADDRESS_LINE_2=”Adres” CITY=”Plaats” POSTAL_ZIP_CODE=”Postcode” STATE_PROVINCE_REGION=”Provincie” FIRST=”Voornaam” MIDDLE=”Middelnaam” LAST=”Achternaam” OTHERS=”Diversen” JSN_UNIFORM_CAPTCHA=”Captcha”

Error na upgrade naar Joomla 3: 500 – jhtmlbehavior mootools not found
Een vervelende foutmelding als je na de upgrade naar Joomla 3 (uiteraard via XAMMP op je laptop !), kan de “500 – jhtmlbehavior mootools not found” zijn. Het blijkt dat in sommige bestanden er nog steeds een code naar mootools aangeroepen wordt. De oplossing is om extensies die hiervan gebruik maken, uit te schakelen. Zoek dan bijvoorbeeld met Agent Ransack naar “JHTML::_(‘behavior.mootools’);” Dan zie je meteen welke extensies het betreft.

WP plug in “Page scroll to id”
Naast Joomla ben ik nu ook bezig met WordPress. Het leuke hiervan is dat je met 1 pagina al helemaal uit kunt komen. Je moet dan wel een menu kunnen maken. Gelukkig is daarvoor de plugin Page scroll to id.

Waar zit in Windows 10 mijn start menu ?
Hier: %ProgramData%MicrosoftWindowsStart MenuPrograms

Deze WP plugins moet je hebben !
Ultimate Addons for SiteOrigin Page Builder by SiteOrigin SiteOrigin Widgets Bundle Visual Editor by BlackStudio TinyMCE Widget Contact Form 7 Easy Google Fonts Lightbox Plus Colorbox Spacer Title Remover iThemes Security (formerly Better WP Security) Paste as Plain Text